Strona Główna

Poradnie Specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Rehabilitacji

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualności

Szczepienia Ochronne 1.Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

2.Przeciw zakażenium rotawirusowym

3.WZW A i B

4. Przeciwko meningokokom grupy C

Kontakt

 

SZANOWNI PACJENCI

I

Od  2012 r. we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Przychodnia  KAR - MED  Sp. z o. o. prowadzi :

Program Profilaktyczny
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
.
Program prowadzony jest na bazie Poradni Położniczo - Ginekologicznej skierowany jest do kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia,
które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego
w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Zgłaszając się na badanie cytologiczne, Pacjentka przystępuje do I Etapu - podstawowego Programu profilaktyki, który obejmuje:
• rejestrację
• przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety
• pobranie materiału cytologicznego do analizy
• edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy
• dostarczenia Pacjentce wyniku badania i decyzji, co do dalszego postępowania.

Rejestracja do Poradni Ginekologiczno- Położniczej tel. 71 325 50 01

II
Dział Rehabilitacji Kar- Med. Sp. z o. o . proponuje:


REHABILITACJĘ INDYWIDUALNĄ:

 

·                    Po urazach: (złamania, zwichnięci, skręcenia

·                    Po zabiegach operacyjnych: artroskopii, endoprotezach, dyskopatii, cieśni nadgarstka

W ramach rehabilitacji indywidualnej pacjent prowadzony jest przez jednego terapeutę odpowiadającego za dobór i realizację zabiegów w zależności
od aktualnego stanu pacjenta

 

KINESIOLOGY TAPING (plastrowanie dynamiczne):

 

Umożliwia aktywność pomimo dysfunkcji.

Polecamy po: urazach aparatu ruchu
(stawów, mięśni, ścięgien)

REHABILITACJĘ DOMOWĄ:

 

 

Zabiegi wykonywane w domu pacjenta. Dobór zabiegów i czas trwania zależy od stanu i możliwości ruchowych pacjenta (w tym masaże lecznicze, zabiegi fizykalne i kinezyterapia)

 

Wszelkie dodatkowe informacje i zapisy u Koordynatora Działu Rehabilitacji
wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 16.00