z1902897131

Strona Główna

Poradnie Specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Rehabilitacji

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualności

Szczepienia Ochronne 1.Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

2.Przeciw zakażenium rotawirusowym

3.WZW A i B

4. Przeciwko meningokokom grupy C

Kontakt

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Tel.  71 325 26 73

 

Badania w Poradni Medycyny pracy przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez  pracodawcę (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457). od 1.04.2015 obowiązuje nowy druk skierowań).


Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz 593) nakłada m.in. na pracodawców określone powinności. Zgodnie z art. 22 ustawy pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzonych badań  wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w kodeksie pracy. Świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

 

Oferta nasza obejmuje:

 

  • Badania: wstępne (przed zatrudnieniem, przed zmianą stanowiska pracy);
    okresowe (przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia);
    kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni)
  • Badania kierowców zawodowych
  • Badania dla operatorów wózków i urządzeń
  • Badania dla osób ubiegających się o prawo jazdy
  • Badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych
  • Badania dla osób pracujących na wysokości

·         Badania do książeczek zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych z wystawieniem odpowiednich zaświadczeń

·         Badania EKG, RTG, badania laboratoryjne, badanie spirometryczne, audiometryczne raz psychotechniczne (dla pracowników obsługujących: wózki widłowe, suwnice, itp.)

·         Wizytację stanowisk pracy

 

Godziny przyjęć lekarza Medycyny Pracy

Poniedziałek

7.00 – 12.00

Środa

7.00 – 12.00

 

 

Zapewniamy szybką obsługę po konkurencyjnych cenach.

 

ZAPRASZAMY ZAKŁADY PRACY DO
PODPISANIA UMÓW NA W/W ŚWIADCZENIA

 

Szczegółowych informacji udziela pielęgniarka medycyny pracy  tel.  71 325 26 73

Poniedziałek

7.00 – 12.00

Środa

7.00 – 12.00