Strona Główna

Poradnie Specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Rehabilitacji

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualności

Szczepienia Ochronne 1.Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

2.Przeciw zakażenium rotawirusowym

3.WZW A i B

4. Przeciwko meningokokom grupy C

Kontakt

DZIAŁ REHABILITACJI

Karłowickie Centrum Medyczne „KAR-MED” oferuje pacjentom usługi Działu Rehabilitacji, który otrzymał pozytywną opinię Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu rehabilitacji medycznej,
o spełnianiu wymogów rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach ośrodka dziennego.

Przychodnia przystosowana jest dla pacjentów niepełnosprawnych.

W ramach FIZYKOTERAPII oferujemy wykonywane następujących zabiegów:

1. Z zakresu kinezyterapii:
        - ćwiczenia czynne
        - ćwiczenia czynno-bierne 
        - ćwiczenia wspomagane
        - ćwiczenia w odciążeniu

        - ćwiczenia czynne wolne
        - ćwiczenie izometryczne 
        - nauka chodu oraz poruszania się
        - ćwiczenia manualne
        - wyciąg
        - ćwiczenia ogólnousprawniające
2. Masaże:
        - masaż suchy częściowy
        - masaż suchy całkowity
3. Z zakresu hydroterapii:
        - masaż wirowy kończyn dolnych
        - masaż wirowy kończyn górnych
        - masaż Aquavibron
4. Z zakresu światłolecznictwa:
        - światło spolaryzowane
        - naświetlania UV i IR
        - naświetlania Sollux
        - laseroterapia punktowa
        - laseroterapia - skaner
5. Z zakresu elektrolecznictwa:
        - elektrostymulacja
        - jonoforeza
        - galwanizacja
        - prądy ddiadynamiczne
        - prądy KOTZA, TREBERTA
        - prądy interferencyjne
        - prądy TENS
        - ultradźwięki miejscowe
        - fonoforeza
6. Leczenie polem elektromagnetycznym: 
        - magnetoterapia

        - teraplus
8.Krioterapia:
        - krioterapia miejscowa

      

 


 

Uwaga!!!

Możliwość korzystania z zabiegów płatnych.

Posiadamy w swojej ofercie aparaty nowej generacji:

  • fala uderzeniowa BTL- SWT –nowoczesny nieinwazyjny system do zwalczania bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym;
  • szyna Fisiotek 2000-aparat do ćwiczeń biernych kończyny dolnej przeznaczony do rehabilitacji stawu biodrowego i kolanowego;

Gwarantujemy jakość usług na wysokim poziomie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, medycznej i możliwościami technicznymi, dzięki wszechstronnej terapii, wysokim kwalifikacjom personelu i ponadpodstawowemu wyposażeniu.

Urządzenia elektromedyczne posiadają aktualne certyfikaty i metryczki techniczne.