Strona Główna

Poradnie Specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Rehabilitacji

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualności

Szczepienia Ochronne 1.Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

2.Przeciw zakażenium rotawirusowym

3.WZW A i B

4. Przeciwko meningokokom grupy C

Kontakt

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Tel.  71 325 50 01

 

·        Poradnia Alergologiczna*

·        Poradnia Chirurgiczna*

·        Poradnia Urazowo-Ortopedyczna*

·        Poradnia Chorób Naczyń*

·        Poradnia Okulistyczna*

·        Poradnia Dermatologiczna*

·        Poradnia Neurologiczna*

·          Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

·          Poradnia Onkologiczna 


·          Poradnia Protetyki Stomatologicznej

·          Poradnia Rehabilitacyjna*

    

·    Poradnia Urologiczna – odpłatnie

·                     

e-Rejestracja

            http://form.jotformeu.com/form/32043071445343

 

E-Rejestracja do poradni specjalistycznych i stomatologii

e-rejestracja

*oznaczono poradnie do których wymagane jest skierowanie.